Wojciech Puś / Endless (Party) / STUDIO TEATRGALERIA, Warszawa, 23-25.09.2016

www.teatrstudio.pl

Endless (Party) to połączenie spektaklu, instalacji, filmowego performansu i imprezy. Zaplanowany na 50 godzin projekt Wojciecha Pusia i zaproszonych gości, odbędzie się w dniach 23–25 września 2016. Podczas trzech dni trwania Endless (Party) Sala Kisielewskiego stanie się miejscem działań performatywnych. Gesty, sytuacje i treści są czerpane bezpośrednio z filmu Alaina Resnais’go Zeszłego roku w Marienbadzie (1961) i przetwarzane na nawiązującą do scenariusza filmowego historię, która wydarza się ponad pół wieku później.

Niekończące się party ma silne znaczenie emancypacyjne oraz konsolidujące – są to narzędzia wykorzystywane chętnie przez teorię queer. W kontekście historii społeczności queer miejsca imprez tworzą osobliwe punkty odniesienia – żeby wspomnieć chociażby o zamieszkach w Stonewall Inn w 1969 czy strzelaninie w Orlando w czerwcu bieżącego roku.

Sama impreza prowadzi do transformacji atmosfery, miejsca i ludzi. Przez kilka godzin, w trakcie których się odbywa, zmienia ich role, wygląd i zachowanie. Wielokrotnie jej znaczenie jest marginalizowane czy dewaluowane – uważa się ją za czas prokrastynacji, promiskuityzmu, upojenia alkoholowego, odcięcia się od rzeczywistości. Często zapomina się jednak o innym aspekcie imprezy: jej rytualnym, niemal mistycznym charakterze, pozbawionym powiązania z konkretną religią czy wiarą. Tworzy się przestrzeń publiczna, wobec której nieważne są poglądy, pochodzenie, wygląd czy seksualność. Staje się ona wtedy miejscem emancypacji i wspólnotowego przeżycia.

Kamerę, która zarejestruje wydarzenie, również traktujemy jako narzędzie performatywne. Nagrany materiał filmowy zostanie wykorzystany w pełnometrażowym filmie Wojciecha Pusia Endless, który przechwytuje i zawłaszcza wątki scenariuszowe obrazu Resnais’go. To historia korekty płci balansującą na granicy realności i halucynacji, dokumentująca konwulsyjne piękno i niesamowitość ciągłej metamorfozy wspomnień.