Radek Szlaga / All the Brutes / Fresh Paint Art Fair, Tel Awiw, 5-9.04.2015

www.freshpaint.co.il

All the Brutes to malarska opowieść prowadzona przez Radka Szlagę od wielu miesięcy. To wynik intensywnych poszukiwań artystycznych badających naturę współczesnej wizualności. Tytuł cyklu nawiązuje do noweli Josepha Conrada Jądro ciemności (1899), która stała się inspiracją dla działań Szlagi. Ten tekst, ostra krytyka kolonializmu, jest zarazem głęboką analizą nieprzewidywalnej natury ludzkiej. Ze względu na uniwersalny i przerażająco aktualny przekaz płynący z książki stała się ona przedmiotem wielokrotnych krytycznych reinterpretacji. Szlaga intensywnie czerpie z siatki odwołań do Conradowskich postaci i motywów, które na stałe wpisały się w kulturę najnowszą. Zagląda do archiwów fotograficznych, powieści m.in. Svena Lindqvista Exterminate All the Brutes (1998); filmów jak Czas apokalipsy (1979) Francisa Forda Coppoli i innych tekstów kultury. Odnosząc się do bogatej referencyjności kulturowej Jądra ciemności Szlaga tworzy swoją definicję dzisiejszej wizualności, która – zdominowana przez przytłaczający przepływ informacji – w dużym stopniu opiera się na przepracowywaniu istniejących już motywów i idei.