Maurycy Gomulicki / Nowa Sztuka w Muzeum / Muzeum Narodowe w Warszawie, 21.09.2016-01.01.2017

www.mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na pokaz specjalny odbywający się w ramach projektu „Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej” oraz na wydarzenia edukacyjne, także podczas Warsaw Gallery Weekend.

Kolekcja Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie wzbogaciła się o prace autorstwa znanych i cenionych artystów. Wśród nich znalazły się dwa cykle fotografii oraz instalacja artystyczna. Fotografie Z serii Typologie Sentymentalne Maurycego Gomulickiego, Subiektywny Atlas Architektury Modernistycznej Nicolasa Grospierre’a oraz instalacja Kwarc fantomowy duetu Olgi Mokrzyckiej-Grospierre i Nicolasa Grospierre’a zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Kolekcje – Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”.

Już 21 września br. w Galerii Sztuki XX i XXI wieku MNW będzie można podziwiać nowo zakupione dzieła. Muzeum zaprasza do udziału w wydarzeniach edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, które będą towarzyszyć prezentacji prac. Część spotkań odbędzie się podczas Warsaw Gallery Weekend.

Artyści młodego i średniego pokolenia, o których prace została wzbogacona kolekcja MNW, w swojej twórczości poszukują indywidualnego języka wizualnego. Dwa nowe cykle fotograficzne stanowią syntezę długoletnich artystycznych zainteresowań – w przypadku Gomulickiego w kontekście cielesności, zaś u Grospierre’a podejmowany jest temat architektury. Dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kolekcja Zbiorów Sztuki Nowoczesnej MNW została wzbogacona o ważne dzieła dla polskiej sztuki i kultury.