Konrad Smoleński / JEMP – ICA / Londyn / 05.12.2013 / BNNT

www.jempfestival.com

LETO wyjeżdża na "czerwcówkę"! Zapraszamy ponownie na wystawę "Rozmiłowania I" już od najbliższego wtorku (5.06)