Aukcja w galerii LETO, 25 sierpnia 2011, godz. 18:00

Zapraszamy na wystawę i aukcje charytatywną „Sztuka której nikt nie widział”, podczas której prezentowane będą między innymi prace Maurycego Gomulickiego i Radka Szlagi. Celem organizowanej przez Fundację Audiodeskrypcja, DDB Warszawa i galerię LETO aukcji jest wsparcie aktywnego uczestnictwa w sztuce osób niewidomych. www.audiodeskrypcja.org.pl