Wojciech Puś / Themersonowie i awangarda / Muzeum Sztuki Ms2 / 22.02. – 05.05.2013

www.msl.org.pl