Wojciech Puś / La Voix Humaine by Francis Poulenc / Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa

www.teatrwielki.pl

New opera directed by Maja Kleczewska at Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw. Conception of space, movie, video: Wojeciech Puś. Premiere: April 14, 2016.