Angelika Markul / TO, CO STRACONE, JEST NA POCZĄTKU / Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, 24.03–31.07.2016

www.csw.art.pl

LETO team is going for a long weekend! Exhibition 'Affinities I' will be open again from the next Tuesday (June 5th)